телтия

BulgarianEdit

Alternative formsEdit

EtymologyEdit

Borrowed from Ottoman Turkish تگلتی(teğelti).

PronunciationEdit

NounEdit

телти́я (teltíjaf

 1. (obsolete, regional) saddle blanket
  Synonyms: (current) по́тник (pótnik), (obsolete) стеле (stele)
  • 1874, Кънчев, Минчо, Видрица:
   Левски имаше къса мартинка, която загъваше в тилтията и вързуваше изотзад на коня си, на седлото; един револвер с бяла дръжка и една кама; облечен в цивилни опънати дрехи, с фес. Отвън наглед божа кравичка, а отвътре – страшен лев... Отидохме на хаджи Хаузовото кафене, та пихме по две кавета селямет парасъ – за кръчма. Аз слязох от коня си, а Левски на коня отгоре пи си каветата, ако и да го канеха да слезе. Лисица на пазар излиза ли?...
   Levski imaše kǎsa martinka, kojato zagǎvaše v tiltijata i vǎrzuvaše izotzad na konja si, na sedloto; edin revolver s bjala drǎžka i edna kama; oblečen v civilni opǎnati drehi, s fes. Otvǎn nagled boža kravička, a otvǎtre – strašen lev... Otidohme na hadži Hauzovoto kafene, ta pihme po dve kaveta seljamet paras – za krǎčma. Az sljazoh ot konja si, a Levski na konja otgore pi si kavetata, ako i da go kaneha da sleze. Lisica na pazar izliza li?...
   (please add an English translation of this quote)

DeclensionEdit

Further readingEdit

 • Todorov T., editor (2010), “телти́я”, in Български етимологичен речник [Bulgarian Etymological Dictionary] (in Bulgarian), volume 7, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, page 922