ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Old Armenian քան (kʿan).

PronunciationEdit

ConjunctionEdit

քան (kʿan)

 1. than
  ավելի, քանaveli, kʿanmore than
  ես ավելի խելոք եմ, քան դուes aveli xelokʿ em, kʿan duI am smarter than you

Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

From Proto-Indo-European *kʷeh₂n, *kʷeh₂m, from *kʷos. Cognate with Latin quam, quantus, English when.

PrepositionEdit

քան (kʿan)

 1. (with accusative) than
  առաւել քան զերեսուն եւ հինգ ամք են իմaṙawel kʿan zeresun ew hing amkʿ en imI am more than thirty five years old
  քան եթէ, քան թէkʿan etʿē, kʿan tʿē(conjunction) that; more, than
  անդր քանandr kʿanfurther, beyond
  ոչ ոք քան զնաočʿ okʿ kʿan znano one but he
  զքեզ ընտրեաց քան զազգս ամենայնzkʿez əntreacʿ kʿan zazgs amenaynhe chose thee before all the nations
  պատրաստ եմք մեռանել քան անցանել ընդ օրէնս հայրենիսpatrast emkʿ meṙanel kʿan ancʿanel ənd ōrēns hayreniswe are ready to die, rather than violate our country's laws
  հատու քան զամենայն սուրhatu kʿan zamenayn surmuch keener than any other sword
  ո՜րքան խաղաղութիւն է ի տունս շինականաց քան ի տունս թագաւորացo!rkʿan xałałutʿiwn ē i tuns šinakanacʿ kʿan i tuns tʿagaworacʿwhen will peace reign alike in the cottage and in the palace!

Usage notesEdit

In compounds has also the meaning of “measure”.

Derived termsEdit

DescendantsEdit

 • Armenian: քան (kʿan)

ReferencesEdit

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “քան”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), “քան”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “քան”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, reprint of the original 1926–1935 seven-volume edition, Yerevan: University Press