திருனர்

Tamil edit

Etymology edit

From திரு (tiru, respectable, honorable, holy, sacred) +‎ -அர் (-ar, epicene suffix).

Pronunciation edit

Noun edit

திருனர் (tiruṉar)

 1. trans person
  • 2018 September 24, “பிரிவு 377: நங்கை, நம்பி, ஈரர், திருனர் பாலினத்தவர்களை வரவேற்கும் நாடுகள்”, in Zee News[3]:
   பிரிவு 377: நங்கை, நம்பி, ஈரர், திருனர் பாலினத்தவர்களை வரவேற்கும் நாடுகள்
   pirivu 377: naṅkai, nampi, īrar, tiruṉar pāliṉattavarkaḷai varavēṟkum nāṭukaḷ
   Section 377: countries where LGBT people are welcome

Usage notes edit

This term, along with திருநங்கை (tirunaṅkai, trans woman) and திருநம்பி (tirunampi, trans man) are considered the most respectful terms of reference among the Tamil Nadu transgender community. They were adopted by the government of Tamil Nadu between 2006 and 2020 upon the community's request as a replacement for the term அரவாணி (aravāṇi), which was considered derogatory and restricted to only trans women. In 2020, the government ordered the use of the term மூன்றாம் பாலினத்தவர் (mūṉṟām pāliṉattavar, third gender) instead, but transgender activists have stated that it is demeaning and othering.[1][2]

Declension edit

Declension of திருனர் (tiruṉar)
Singular Plural
Nominative திருனர்
tiruṉar
திருனர்கள்
tiruṉarkaḷ
Vocative திருனரே
tiruṉarē
திருனர்களே
tiruṉarkaḷē
Accusative திருனரை
tiruṉarai
திருனர்களை
tiruṉarkaḷai
Dative திருனருக்கு
tiruṉarukku
திருனர்களுக்கு
tiruṉarkaḷukku
Genitive திருனருடைய
tiruṉaruṭaiya
திருனர்களுடைய
tiruṉarkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative திருனர்
tiruṉar
திருனர்கள்
tiruṉarkaḷ
Vocative திருனரே
tiruṉarē
திருனர்களே
tiruṉarkaḷē
Accusative திருனரை
tiruṉarai
திருனர்களை
tiruṉarkaḷai
Dative திருனருக்கு
tiruṉarukku
திருனர்களுக்கு
tiruṉarkaḷukku
Benefactive திருனருக்காக
tiruṉarukkāka
திருனர்களுக்காக
tiruṉarkaḷukkāka
Genitive 1 திருனருடைய
tiruṉaruṭaiya
திருனர்களுடைய
tiruṉarkaḷuṭaiya
Genitive 2 திருனரின்
tiruṉariṉ
திருனர்களின்
tiruṉarkaḷiṉ
Locative 1 திருனரில்
tiruṉaril
திருனர்களில்
tiruṉarkaḷil
Locative 2 திருனரிடம்
tiruṉariṭam
திருனர்களிடம்
tiruṉarkaḷiṭam
Sociative 1 திருனரோடு
tiruṉarōṭu
திருனர்களோடு
tiruṉarkaḷōṭu
Sociative 2 திருனருடன்
tiruṉaruṭaṉ
திருனர்களுடன்
tiruṉarkaḷuṭaṉ
Instrumental திருனரால்
tiruṉarāl
திருனர்களால்
tiruṉarkaḷāl
Ablative திருனரிலிருந்து
tiruṉariliruntu
திருனர்களிலிருந்து
tiruṉarkaḷiliruntu


Related terms edit

References edit

 1. ^ “Trans activists slam TN govt for dropping 'thirunangai' and using 'third gender'”, in The News Minute[1], 2019 November 24, retrieved 2021-10-22
 2. ^ “Transgender Bill regressive, undermines rights, say transgender activists”, in The Times of India[2], Coimbatore, 2019 December 8, retrieved 2021-10-23