வாகனம்

Tamil edit

Etymology edit

From Sanskrit वाहन (vāhana).

Pronunciation edit

Noun edit

வாகனம் (vākaṉam)

  1. vehicle, conveyance, animal to ride on, carriage, wagon, van
    Synonym: ஊர்தி (ūrti)

Declension edit

m-stem declension of வாகனம் (vākaṉam)
Singular Plural
Nominative வாகனம்
vākaṉam
வாகனங்கள்
vākaṉaṅkaḷ
Vocative வாகனமே
vākaṉamē
வாகனங்களே
vākaṉaṅkaḷē
Accusative வாகனத்தை
vākaṉattai
வாகனங்களை
vākaṉaṅkaḷai
Dative வாகனத்துக்கு
vākaṉattukku
வாகனங்களுக்கு
vākaṉaṅkaḷukku
Genitive வாகனத்துடைய
vākaṉattuṭaiya
வாகனங்களுடைய
vākaṉaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative வாகனம்
vākaṉam
வாகனங்கள்
vākaṉaṅkaḷ
Vocative வாகனமே
vākaṉamē
வாகனங்களே
vākaṉaṅkaḷē
Accusative வாகனத்தை
vākaṉattai
வாகனங்களை
vākaṉaṅkaḷai
Dative வாகனத்துக்கு
vākaṉattukku
வாகனங்களுக்கு
vākaṉaṅkaḷukku
Benefactive வாகனத்துக்காக
vākaṉattukkāka
வாகனங்களுக்காக
vākaṉaṅkaḷukkāka
Genitive 1 வாகனத்துடைய
vākaṉattuṭaiya
வாகனங்களுடைய
vākaṉaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 வாகனத்தின்
vākaṉattiṉ
வாகனங்களின்
vākaṉaṅkaḷiṉ
Locative 1 வாகனத்தில்
vākaṉattil
வாகனங்களில்
vākaṉaṅkaḷil
Locative 2 வாகனத்திடம்
vākaṉattiṭam
வாகனங்களிடம்
vākaṉaṅkaḷiṭam
Sociative 1 வாகனத்தோடு
vākaṉattōṭu
வாகனங்களோடு
vākaṉaṅkaḷōṭu
Sociative 2 வாகனத்துடன்
vākaṉattuṭaṉ
வாகனங்களுடன்
vākaṉaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental வாகனத்தால்
vākaṉattāl
வாகனங்களால்
vākaṉaṅkaḷāl
Ablative வாகனத்திலிருந்து
vākaṉattiliruntu
வாகனங்களிலிருந்து
vākaṉaṅkaḷiliruntu

References edit

  • University of Madras (1924–1936) “வாகனம்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press