விவாகம்

Tamil

edit

Alternative forms

edit

Etymology

edit

Borrowed from Sanskrit विवाह (vivāha).

Pronunciation

edit

Noun

edit

விவாகம் (vivākam)

  1. marriage, wedding, matrimony
    Synonyms: திருமணம் (tirumaṇam), கல்யாணம் (kalyāṇam), காற்கட்டு (kāṟkaṭṭu), கைப்பிடி (kaippiṭi)

Declension

edit
m-stem declension of விவாகம் (vivākam)
Singular Plural
Nominative விவாகம்
vivākam
விவாகங்கள்
vivākaṅkaḷ
Vocative விவாகமே
vivākamē
விவாகங்களே
vivākaṅkaḷē
Accusative விவாகத்தை
vivākattai
விவாகங்களை
vivākaṅkaḷai
Dative விவாகத்துக்கு
vivākattukku
விவாகங்களுக்கு
vivākaṅkaḷukku
Genitive விவாகத்துடைய
vivākattuṭaiya
விவாகங்களுடைய
vivākaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative விவாகம்
vivākam
விவாகங்கள்
vivākaṅkaḷ
Vocative விவாகமே
vivākamē
விவாகங்களே
vivākaṅkaḷē
Accusative விவாகத்தை
vivākattai
விவாகங்களை
vivākaṅkaḷai
Dative விவாகத்துக்கு
vivākattukku
விவாகங்களுக்கு
vivākaṅkaḷukku
Benefactive விவாகத்துக்காக
vivākattukkāka
விவாகங்களுக்காக
vivākaṅkaḷukkāka
Genitive 1 விவாகத்துடைய
vivākattuṭaiya
விவாகங்களுடைய
vivākaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 விவாகத்தின்
vivākattiṉ
விவாகங்களின்
vivākaṅkaḷiṉ
Locative 1 விவாகத்தில்
vivākattil
விவாகங்களில்
vivākaṅkaḷil
Locative 2 விவாகத்திடம்
vivākattiṭam
விவாகங்களிடம்
vivākaṅkaḷiṭam
Sociative 1 விவாகத்தோடு
vivākattōṭu
விவாகங்களோடு
vivākaṅkaḷōṭu
Sociative 2 விவாகத்துடன்
vivākattuṭaṉ
விவாகங்களுடன்
vivākaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental விவாகத்தால்
vivākattāl
விவாகங்களால்
vivākaṅkaḷāl
Ablative விவாகத்திலிருந்து
vivākattiliruntu
விவாகங்களிலிருந்து
vivākaṅkaḷiliruntu

References

edit
  • University of Madras (1924–1936) “விவாகம்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press