திருமணம்

Tamil edit

Etymology edit

From திரு (tiru, holy, sacred) +‎ மணம் (maṇam, union (of lovers)).

Pronunciation edit

  • (file)

Noun edit

திருமணம் (tirumaṇam)

  1. marriage, wedding, matrimony
    Synonyms: விவாகம் (vivākam), கல்யாணம் (kalyāṇam)

Declension edit

m-stem declension of திருமணம் (tirumaṇam)
Singular Plural
Nominative திருமணம்
tirumaṇam
திருமணங்கள்
tirumaṇaṅkaḷ
Vocative திருமணமே
tirumaṇamē
திருமணங்களே
tirumaṇaṅkaḷē
Accusative திருமணத்தை
tirumaṇattai
திருமணங்களை
tirumaṇaṅkaḷai
Dative திருமணத்துக்கு
tirumaṇattukku
திருமணங்களுக்கு
tirumaṇaṅkaḷukku
Genitive திருமணத்துடைய
tirumaṇattuṭaiya
திருமணங்களுடைய
tirumaṇaṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative திருமணம்
tirumaṇam
திருமணங்கள்
tirumaṇaṅkaḷ
Vocative திருமணமே
tirumaṇamē
திருமணங்களே
tirumaṇaṅkaḷē
Accusative திருமணத்தை
tirumaṇattai
திருமணங்களை
tirumaṇaṅkaḷai
Dative திருமணத்துக்கு
tirumaṇattukku
திருமணங்களுக்கு
tirumaṇaṅkaḷukku
Benefactive திருமணத்துக்காக
tirumaṇattukkāka
திருமணங்களுக்காக
tirumaṇaṅkaḷukkāka
Genitive 1 திருமணத்துடைய
tirumaṇattuṭaiya
திருமணங்களுடைய
tirumaṇaṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 திருமணத்தின்
tirumaṇattiṉ
திருமணங்களின்
tirumaṇaṅkaḷiṉ
Locative 1 திருமணத்தில்
tirumaṇattil
திருமணங்களில்
tirumaṇaṅkaḷil
Locative 2 திருமணத்திடம்
tirumaṇattiṭam
திருமணங்களிடம்
tirumaṇaṅkaḷiṭam
Sociative 1 திருமணத்தோடு
tirumaṇattōṭu
திருமணங்களோடு
tirumaṇaṅkaḷōṭu
Sociative 2 திருமணத்துடன்
tirumaṇattuṭaṉ
திருமணங்களுடன்
tirumaṇaṅkaḷuṭaṉ
Instrumental திருமணத்தால்
tirumaṇattāl
திருமணங்களால்
tirumaṇaṅkaḷāl
Ablative திருமணத்திலிருந்து
tirumaṇattiliruntu
திருமணங்களிலிருந்து
tirumaṇaṅkaḷiliruntu

See also edit

References edit