అసత్యము

Telugu

edit

Etymology

edit

అ- (a-) +‎ సత్యము (satyamu)

Pronunciation

edit
  • Audio (India):(file)

Noun

edit

అసత్యము (asatyamu? (plural అసత్యములు)

  1. a lie, falsehood, untruth.

Synonyms

edit

Antonyms

edit