చక్కని

Telugu edit

Alternative forms edit

Pronunciation edit

Adjective edit

చక్కని (cakkani)

  1. beautiful.
    శ్రీదేవి ఒక చక్కని నటి.
    śrīdēvi oka cakkani naṭi.
    Sridevi is a beautiful actress.
  2. pretty

Synonyms edit

References edit