తొమ్మిది

TeluguEdit

Telugu cardinal numbers
 <  ౮ ౧౦  > 
    Cardinal : తొమ్మిది (tommidi)
    Ordinal : తొమ్మిదవ (tommidava)
    Multiplier : తొమ్మిదింతలు (tommidintalu)

NumeralEdit

తొమ్మిది (tommidi)

  1. 9 (Telugu numeral: (9))

NounEdit

తొమ్మిది (tommidi? (plural తొమ్మిదులు)

  1. nine
    అతడు తెల్లవారి తొమ్మిది ఘంటలకు వచ్చి చేరినాడు.
    ataḍu tellavāri tommidi ghaṇṭalaku vacci cērināḍu.
    He arrived at nine in the morning.

SynonymsEdit

AdjectiveEdit

తొమ్మిది (tommidi)

  1. nine

See alsoEdit