దక్షిణ అమెరికా

Telugu

edit

Etymology

edit

From Sanskrit दक्षिण (dákṣiṇa) + Telugu అమెరికా (amerikā).

Proper noun

edit

దక్షిణ అమెరికా (dakṣiṇa amerikā?

  1. South America

See also

edit

(continents) ఖండము; ఆఫ్రికా (āphrikā), అమెరికా (amerikā), అంటార్కిటికా (aṇṭārkiṭikā), ఆసియా (āsiyā), ఐరోపా (airōpā), ఓషియానియా (ōṣiyāniyā), ఉత్తర అమెరికా (uttara amerikā), దక్షిణ అమెరికా (dakṣiṇa amerikā) (Category: te:Continents)