అంటార్కిటికా

Telugu

edit

Etymology

edit

From Latin Antarctica, from Ancient Greek ἀνταρκτικός (antarktikós), from ἀντ- (ant-, ant-, against, opposed) + ἀρκτικός (arktikós, Arctic).

Proper noun

edit

అంటార్కిటికా (aṇṭārkiṭikā?

  1. Antarctica

See also

edit

(continents) ఖండము; ఆఫ్రికా (āphrikā), అమెరికా (amerikā), అంటార్కిటికా (aṇṭārkiṭikā), ఆసియా (āsiyā), ఐరోపా (airōpā), ఓషియానియా (ōṣiyāniyā), ఉత్తర అమెరికా (uttara amerikā), దక్షిణ అమెరికా (dakṣiṇa amerikā) (Category: te:Continents)