నమ్మదగిన

Telugu edit

Etymology edit

నమ్ము (nammu) +‎ తగిన (tagina)

Pronunciation edit

Adjective edit

నమ్మదగిన (nammadagina)

  1. trustworthy
    Antonym: నమ్మదగని (nammadagani)

Synonyms edit

References edit