పనికిమాలిన

Telugu edit

Pronunciation edit

Adjective edit

పనికిమాలిన (panikimālina)

  1. useless.
    పనికిమాలిన వస్తువులుpanikimālina vastuvuluuseless things.

Synonyms edit