ప్రేమించు

TeluguEdit

EtymologyEdit

ప్రేమ (prēma) +‎ -ఇంచు (-iñcu)

VerbEdit

ప్రేమించు (prēmiñcu)

  1. to love

ConjugationEdit

PRESENT TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము ప్రేమిస్తున్నాను ప్రేమిస్తున్నాము
2nd person: నీవు / మీరు ప్రేమిస్తున్నావు ప్రేమిస్తున్నారు
3rd person m: అతను / వారు ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రేమిస్తున్నారు
3rd person f: ఆమె / వారు ప్రేమిస్తున్నది ప్రేమిస్తున్నారు
PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము ప్రేమించాను ప్రేమించాము
2nd person: నీవు / మీరు ప్రేమించావు ప్రేమించారు
3rd person m: అతను / వారు ప్రేమించాడు ప్రేమించారు
3rd person f: ఆమె / వారు ప్రేమించింది ప్రేమించారు
FUTURE TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము ప్రేమిస్తాను ప్రేమిస్తాము
2nd person: నీవు / మీరు ప్రేమిస్తావు ప్రేమిస్తారు
3rd person m: అతను / వారు ప్రేమిస్తాడు ప్రేమిస్తారు
3rd person f: ఆమె / వారు ప్రేమిస్తుంది ప్రేమిస్తారు

SynonymsEdit