సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి

TeluguEdit

NounEdit

సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి ‎(saṃbōdhanā prathamā vibhakti)

  1. (grammar) vocative case

Usage notesEdit

The suffixes used in the Telugu language are ‎(ō), ఓయి ‎(ōyi), ఓరి ‎(ōri) and ఓసి ‎(ōsi).