సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి

TeluguEdit

NounEdit

సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి (saṃbōdhanā prathamā vibhakti)

  1. (grammar) vocative case

Usage notesEdit

The suffixes used in the Telugu language are (ō), ఓయి(ōyi), ఓరి(ōri) and ఓసి(ōsi).