අක්කා

(Redirected from අක්‍කා)

SinhaleseEdit

NounEdit

අක්කා (akkā)

  1. older sister