එයා

SinhaleseEdit

PronounEdit

එයා (eyā)

  1. (informal) he

SynonymsEdit

See alsoEdit