กริยาวิเศษณานุประโยค

Thai

edit

Etymology

edit

กริยา (grì-yaa) +‎ วิเศษณ +‎ อนุประโยค (à-nú-bprà-yòok)

Pronunciation

edit
Orthographicกริยาวิเศษณานุประโยค
k r i y ā w i e ɕ ʂ ɳ ā n u p r a o y g
Phonemic
กฺริ-ยา-วิ-เส-สะ-นา-นุ-ปฺระ-โหฺยก
k ̥ r i – y ā – w i – e s – s a – n ā – n u – p ̥ r a – o h ̥ y k
กะ-ริ-ยา-วิ-เส-สะ-นา-นุ-ปฺระ-โหฺยก
k a – r i – y ā – w i – e s – s a – n ā – n u – p ̥ r a – o h ̥ y k
RomanizationPaiboongrì-yaa-wí-sěe-sà-naa-nú-bprà-yòokgà-rí-yaa-wí-sěe-sà-naa-nú-bprà-yòok
Royal Institutekri-ya-wi-se-sa-na-nu-pra-yokka-ri-ya-wi-se-sa-na-nu-pra-yok
(standard) IPA(key)/kri˨˩.jaː˧.wi˦˥.seː˩˩˦.sa˨˩.naː˧.nu˦˥.pra˨˩.joːk̚˨˩/(R)/ka˨˩.ri˦˥.jaː˧.wi˦˥.seː˩˩˦.sa˨˩.naː˧.nu˦˥.pra˨˩.joːk̚˨˩/(R)

Noun

edit

กริยาวิเศษณานุประโยค (grì-yaa-wí-sěe-sà-naa-nú-bprà-yòok)

  1. (grammar) adverbial clause.

Synonyms

edit