တၼင်းလႃႇ

Shan

edit

Etymology

edit

From Burmese တနင်္လာ (ta.nangla).

Pronunciation

edit

Noun

edit

တၼင်းလႃႇ (tǎ náng làa)

  1. (ဝၼ်း~) Monday

See also

edit

(days of the week) ဢႃတိတ်ႉ (ʼǎa tḭ̂t) / တၼင်းၼူၺ်ႇ (tǎ náng nòi); ၸၼ် (tsǎn) / တၼင်းလႃႇ (tǎ náng làa); ဢင်းၵၼ်း (ʼáng kán) / ဢင်ႇၵႃႇ (ʼàng kàa); ၽုတ်ႉ (phṵ̂t) / ပုၵ်ႈတႁူး (pūk tǎ húu); ၽတ်း (phát) / ၵျႃႇသပ်ႈပတေး (kjàa sāp pǎ tée); သုၵ်း (súk) / သွၵ်ႉၵျႃႇ (sâ̰uk kjàa); သဝ် (sǎo) / ၸၼေႇ (tsǎ nèe) (Category: shn:Days of the week)