ធម្មជាតិ

KhmerEdit

EtymologyEdit

From ធម្ម (thŏəm) +‎ ជាតិ (ciət).

PronunciationEdit

Orthographic ធម្មជាតិ
dʰm̥mjāti
Phonemic ធ័ម-មៈ-ជាត / ធ័ម-ម'-ជាត
dʰ˘m-m`-jāt / dʰ˘m-m'-jāt
WT romanisation thŏəmmĕəʼciət, thŏəmməciət
(standard) IPA(key) /tʰŏəm.mĕəʔ.ciət/ ~ /tʰŏəm.mə.ciət/

NounEdit

ធម្មជាតិ (thŏəmmĕəʼciət)

  1. nature, the natural world, natural forces
    ធនធានធម្មជាតិ  ―  thŭən thiən thŏəmmĕəʼciət  ―  natural resources
    ច្បាប់ធម្មជាតិ  ―  cbap thŏəmmĕəʼciət  ―  the law of nature