បទឧក្រិដ្ឋ

KhmerEdit

EtymologyEdit

បទ (bɑt) +‎ ឧក្រិដ្ឋ (ʼokkrət)

PronunciationEdit

Orthographic បទឧក្រិដ្ឋ
pduk̥riṭ̥ṭʰ
Phonemic បទ់ អុក-ក្រិដ
pd´ ʼuk-k̥riṭ
WT romanisation bɑt ʼokkrət
(standard) IPA(key) /ɓɑt ʔok.ˈkrət/

NounEdit

បទឧក្រិដ្ឋ (bɑt ʼokkrət)

  1. crime

See alsoEdit