បួន

See also: បាន and បាន់

KhmerEdit

Khmer cardinal numbers
 <  ៣ ៥  > 
    Cardinal : បួន (buən)
    Ordinal : ទីបួន (tiibuən)

EtymologyEdit

From Proto-Mon-Khmer *punʔ, Proto-Mon-Khmer *puən; cognates include Vietnamese bốn and Mon ပန် (pɔn).

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic បួន
puan
WT romanisation buən
(standard) IPA(key) /ɓuən/

NumeralEdit

បួន (buən)

  1. four

Derived termsEdit