រថភ្លើង

KhmerEdit

EtymologyEdit

From រថ (rŭət, wheeled vehicle) +‎ ភ្លើង (phləəng, fire); perhaps calque of Thai รถไฟ (rót-fai).

PronunciationEdit

Orthographic រថភ្លើង
rtʰb̥ʰloeṅ
Phonemic រត់-ភ្លើង
rt´-b̥ʰloeṅ
WT romanisation rŭətphləəng
(standard) IPA(key) /rŭət.ˈpʰləːŋ/

NounEdit

រថភ្លើង (rŭətphləəng)

  1. (rail transport) train.

SynonymsEdit