រទេះភ្លើង

KhmerEdit

EtymologyEdit

From រទេះ (rɔteh, cart; vehicle) +‎ ភ្លើង (phləəng, fire); perhaps calque of Thai รถไฟ (rót-fai).

PronunciationEdit

Orthographic រទេះភ្លើង
rdeḥb̥ʰloeṅ
Phonemic រ-តេះ ភ្លើង
r-teḥ b̥ʰloeṅ
WT romanisation rɔteh phləəng
(standard) IPA(key) /rɔ.ˈteh pʰləːŋ/

NounEdit

រទេះភ្លើង (rɔteh phləəng)

  1. (rail transport) train.

SynonymsEdit