πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πƒ

GothicEdit

EtymologyEdit

From πŒ΅πŒΉπŒ½π‰ (qinō, β€œwoman”) +β€Ž -πŒ΄πŒΉπŒ½πƒ (-eins, β€œadjective-forming suffix”).

AdjectiveEdit

πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πƒ β€’ (qineins)

  1. female
    Synonym: πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ°πŒΊπŒΏπŒ½πŒ³πƒ (qinakunds)
    Antonym: πŒ²πŒΏπŒΌπŒ°πŒΊπŒΏπŒ½πŒ³πƒ (gumakunds)

DeclensionEdit

A-stem
Strong (indefinite) inflection
Singular Masculine Feminine Neuter
Nominative πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πƒ
qineins
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰
qineina
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽, πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°π„πŒ°
qinein, qineinata
Accusative 𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌽𐌰
qineinana
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰
qineina
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽, πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°π„πŒ°
qinein, qineinata
Genitive πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒΉπƒ
qineinis
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°πŒΉπŒΆπ‰πƒ
qineinaizōs
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒΉπƒ
qineinis
Dative 𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌼𐌼𐌰
qineinamma
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌹
qineinai
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌼𐌼𐌰
qineinamma
Plural Masculine Feminine Neuter
Nominative 𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌹
qineinai
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πƒ
qineinōs
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰
qineina
Accusative πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°πŒ½πƒ
qineinans
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πƒ
qineinōs
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰
qineina
Genitive 𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌹𐌢𐌴
qineinaizΔ“
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°πŒΉπŒΆπ‰
qineinaizō
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌹𐌢𐌴
qineinaizΔ“
Dative 𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌹𐌼
qineinaim
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌹𐌼
qineinaim
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌹𐌼
qineinaim
Weak (definite) inflection
Singular Masculine Feminine Neuter
Nominative 𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰
qineina
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰
qineinō
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰
qineinō
Accusative 𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌽
qineinan
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πŒ½
qineinōn
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰
qineinō
Genitive πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒΉπŒ½πƒ
qineinins
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πŒ½πƒ
qineinōns
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒΉπŒ½πƒ
qineinins
Dative 𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌹𐌽
qineinin
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πŒ½
qineinōn
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌹𐌽
qineinin
Plural Masculine Feminine Neuter
Nominative πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°πŒ½πƒ
qineinans
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πŒ½πƒ
qineinōns
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πŒ½πŒ°
qineinōna
Accusative πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°πŒ½πƒ
qineinans
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πŒ½πƒ
qineinōns
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πŒ½πŒ°
qineinōna
Genitive 𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌽𐌴
qineinanΔ“
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πŒ½π‰
qineinōnō
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌽𐌴
qineinanΔ“
Dative 𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌼
qineinam
πŒ΅πŒΉπŒ½πŒ΄πŒΉπŒ½π‰πŒΌ
qineinōm
𐌡𐌹𐌽𐌴𐌹𐌽𐌰𐌼
qineinam