πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ½

GothicEdit

EtymologyEdit

From Proto-Germanic *sōkijanΔ…

VerbEdit

πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (sōkjan)

  1. to seek
  2. to dispute

ConjugationEdit

Class 1 weak
Infinitive πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ½
sōkjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°
sōkja
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ°
sōkida
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
sōkjada
2nd singular πƒπ‰πŒΊπŒ΄πŒΉπƒ
sōkeis
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
sōkidΔ“s
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
sōkjaza
3rd singular πƒπ‰πŒΊπŒ΄πŒΉπŒΈ
sōkeiþ
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ°
sōkida
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
sōkjada
1st dual πƒπ‰πŒΊπŒΎπ‰πƒ
sōkjōs
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
sōkidΔ“du
β€”
2nd dual πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°π„πƒ
sōkjats
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
sōkidΔ“duts
β€”
1st plural πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΌ
sōkjam
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
sōkidΔ“dum
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
sōkjanda
2nd plural πƒπ‰πŒΊπŒ΄πŒΉπŒΈ
sōkeiþ
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
sōkidΔ“duΓΎ
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
sōkjanda
3rd plural πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
sōkjand
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
sōkidΔ“dun
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
sōkjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΏ
sōkjau
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
sōkidΔ“djau
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
sōkjaidau
2nd singular πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπƒ
sōkjais
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
sōkidΔ“deis
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
sōkjaizau
3rd singular πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉ
sōkjai
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
sōkidΔ“di
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
sōkjaidau
1st dual πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
sōkjaiwa
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
sōkidΔ“deiwa
β€”
2nd dual πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
sōkjaits
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
sōkidΔ“deits
β€”
1st plural πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
sōkjaima
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
sōkidΔ“deima
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
sōkjaindau
2nd plural πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
sōkjaiþ
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
sōkidΔ“deiΓΎ
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
sōkjaindau
3rd plural πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
sōkjaina
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
sōkidΔ“deina
πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
sōkjaindau
Imperative
2nd singular πƒπ‰πŒΊπŒ΄πŒΉ
sōkei
3rd singular πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
sōkjadau
2nd dual πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°π„πƒ
sōkjats
2nd plural πƒπ‰πŒΊπŒ΄πŒΉπŒΈ
sōkeiþ
3rd plural πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
sōkjandau
Present Past
Participles πƒπ‰πŒΊπŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
sōkjands
πƒπ‰πŒΊπŒΉπŒΈπƒ
sōkiþs

Derived termsEdit