Category:vi:Musical instruments

Recent additions to the category
 1. 風琴
 2. chuông
 3. phách
 4. ghi-ta
 5. sáo
 6. đàn hạc
 7. khánh
 8. tiêu
 9. nguyệt cầm
Oldest pages ordered by last edit
 1. đàn đáy
 2. trống
 3. kèn ôboa
 4. kèn fagôt
 5. xelô
 6. sáo nhỏ
 7. viôlôngxen
 8. đàn nguyệt
 9. đàn gáo
 10. đàn nhị

» All languages » Vietnamese language » All topics » Technology » Tools » Musical instruments

Vietnamese names of musical instruments.