Category:vi:Musical instruments

Recent additions to the category
 1. phách
 2. chuông
 3. ghi-ta
 4. sáo
 5. đàn hạc
 6. khánh
 7. tiêu
 8. nguyệt cầm
 9. cầm
Oldest pages ordered by last edit
 1. viôlôngxen
 2. sáo nhỏ
 3. đàn gáo
 4. đàn nguyệt
 5. tam âm la
 6. ghi-ta
 7. kèn túi
 8. đàn đáy
 9. xelô
 10. đàn tỳ bà

» All languages » Vietnamese language » All topics » Technology » Tools » Musical instruments

Vietnamese names of musical instruments.

Read in another language