Category:vi:Musical instruments

Recent additions to the category
 1. chuông
 2. phách
 3. ghi-ta
 4. sáo
 5. đàn hạc
 6. khánh
 7. tiêu
 8. nguyệt cầm
 9. cầm
Oldest pages ordered by last edit
 1. đàn tỳ bà
 2. đàn tam
 3. kèn túi
 4. đàn đáy
 5. tỳ bà
 6. nhạc cụ
 7. khánh
 8. kèn
 9. tiêu
 10. trống

» All languages » Vietnamese language » All topics » Technology » Tools » Musical instruments

Vietnamese names of musical instruments.