Category:vi:Musical instruments

Recent additions to the category
 1. chuông
 2. phách
 3. ghi-ta
 4. sáo
 5. đàn hạc
 6. khánh
 7. tiêu
 8. nguyệt cầm
 9. cầm
Oldest pages ordered by last edit
 1. đàn đáy
 2. khánh
 3. ghi-ta
 4. đàn tỳ bà
 5. tỳ bà
 6. đàn tam
 7. kèn túi
 8. nhạc cụ
 9. kèn
 10. cầm

» All languages » Vietnamese language » All topics » Technology » Tools » Musical instruments

Vietnamese names of musical instruments.