Category:vi:Musical instruments

Recent additions to the category
 1. chuông
 2. phách
 3. ghi-ta
 4. sáo
 5. đàn hạc
 6. khánh
 7. tiêu
 8. nguyệt cầm
 9. cầm
Oldest pages ordered by last edit
 1. kèn túi
 2. đàn đáy
 3. cầm
 4. nguyệt cầm
 5. phách
 6. đàn tỳ bà
 7. tỳ bà
 8. đàn tam
 9. nhạc cụ
 10. chuông

» All languages » Vietnamese language » All topics » Technology » Tools » Musical instruments

Vietnamese names of musical instruments.