Category:vi:Musical instruments

Recent additions to the category
 1. phách
 2. chuông
 3. ghi-ta
 4. sáo
 5. đàn hạc
 6. khánh
 7. tiêu
 8. nguyệt cầm
 9. cầm
Oldest pages ordered by last edit
 1. kèn ôboa
 2. kèn fagôt
 3. xelô
 4. sáo nhỏ
 5. viôlôngxen
 6. đàn nguyệt
 7. đàn gáo
 8. đàn nhị
 9. tam âm la
 10. ghi-ta

» All languages » Vietnamese language » All topics » Technology » Tools » Musical instruments

Vietnamese names of musical instruments.