Template:list:days of the week/yo

(days of the week) ọjọ́ ọ̀sẹ̀; ọjọ́ Àìkú, ọjọ́ Ajé, ọjọ́ Ìṣẹ́gun, Ọjọ́ru, Ọjọ́bọ̀, ọjọ́ Ẹtì, ọjọ́ Àbámẹ́ta (Category: yo:Days of the week)

(days of the week) ọjọ́ ọ̀sẹ̀; Àlàádì, Àtìní, Àtàláátà, Àlàrùba, Àlàmísì, Jímọ̀, Àsàbùta (Category: yo:Days of the week)

(days of the week) ọjọ́ ọ̀sẹ̀; ọ̀sẹ̀ Ọbàtálá, ọ̀sẹ̀ Ifá, ọ̀sẹ̀ Ògún, ọ̀sẹ̀ Jàkúta (Category: yo:Days of the week)


The following documentation is automatically transcluded by the template {{list doc}}.


This is a list of days of the week in the Yoruba language.

Usage:

* {{list:days of the week/yo}}

This list in all languages and scripts edit