Template:list:days of the week/shn

(days of the week) ဢႃတိတ်ႉ (ʼǎa tḭ̂t) / တၼင်းၼူၺ်ႇ (tǎ náng nòi); ၸၼ် (tsǎn) / တၼင်းလႃႇ (tǎ náng làa); ဢင်းၵၼ်း (ʼáng kán) / ဢင်ႇၵႃႇ (ʼàng kàa); ၽုတ်ႉ (phṵ̂t) / ပုၵ်ႈတႁူး (pūk tǎ húu); ၽတ်း (phát) / ၵျႃႇသပ်ႈပတေး (kjàa sāp pǎ tée); သုၵ်း (súk) / သွၵ်ႉၵျႃႇ (sâ̰uk kjàa); သဝ် (sǎo) / ၸၼေႇ (tsǎ nèe) (Category: shn:Days of the week)


The following documentation is automatically transcluded by the template {{list doc}}.


This is a list of days of the week in the Shan language.

Usage:

* {{list:days of the week/shn}}

This list in all languages and scripts edit