Wiktionary:Babel
en This user is a native speaker of English.
cmn-3 該用戶能以熟練官話進行交流。
该用户能以熟练官话进行交流。
nan-1 Chit ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī chho͘-kip.
這个用者讀寫閩南語的能力是初級
Search user languages or scripts


"Chinese languages" [1] p.viii