w:User:Jeraphine Gryphon, meta:User:Jeraphine Gryphon

Aa Bb (Cc) Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp (Qq) Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv (Ww) Õõ Ää Öö Üü (Xx) (Yy)
Babel user information
et-N See kasutaja valdab eesti keelt emakeelena.
en-4 This user has near native speaker knowledge of English.
ru-1 Этот участник владеет русским языком на начальном уровне.
vro-2 Taa pruukja mõist küländ häste võro kiilt.
A
Latn
This user's native script is the Latin alphabet.
Я
Cyrl-3
This user has an advanced understanding of the Cyrillic alphabet.
/ʑ/
IPA-1
This user has a basic understanding of the International Phonetic Alphabet.
Ω
Grek-1
This user has a basic understanding of the Greek alphabet.
Users by language
Johannes Aavik found that Estonian, which had for centuries been the language of peasants, needed innovation, as its sphere of usage widened rapidly with the emergence of a modern nation. In 1912 he started writing articles to literary journals, making propositions how to develop the Estonian language. He suggested intensive borrowing from Finnish; many of his suggestions were quickly widely accepted and have become part of the standard Estonian vocabulary. From 1914 he started to artificially create new word stems to replace awkward compound words. Thus he proposed relv ('weapon') instead of sõjariist (literally 'war tool'), roim ('crime') instead of kuritöö ('evil deed') and veenma ('convince') instead of uskuma panema ('make believe').

Auxiliary wordsEdit

Auxiliary words (abisõnad) carry no meaning on their own. A concrete meaning is created in conjunction with other words. Auxiliary words do not conjugate (ei pöördu) or decline (ei käändu), except for a few that decline within three locative cases (sise- või väliskohakäänded).

Adpositions (kaassõnad) clarify what's being expressed with declinable words (käändsõnad) (nominals).

Adverbs (määrsõnad) clarify what's being expressed with conjugable words (pöördsõnad) (verbs).

 • kohamäärsõnad (locative adverbs) märgivad kohta: ette, ees, taga, taha, kõrgel, kukil jne. Paljud kohamäärsõnad moodustavad seeriaid, mille liikmed meenutavad nimisõna sisseütleva, seesütleva ja seestütleva (lukku, lukus, lukust) või alalütleva, alaleütleva ja alaltütleva käände vorme. On muidugi ka selliseid määrsõnu, millel on ainult üks vorm: kohati, paiguti;
 • viisi- (of manner) ja seisundimäärsõnad märgivad tegevuse viisi, seisundeid: halvasti, vapralt jne;
 • kvantiteedimäärsõnad märgivad hulka või määra : kahekaupa, palju, vähe, üsna, väga, veel jne;
 • rõhumäärsõnad annavad edasi kõneleja hinnanguid : võibolla, kahjuks, ju siis, veel, juba, no, ometi jne;
 • ajamäärsõnad (temporal adverbs) märgivad sündmuse ajalisi tunnuseid : eile, homme, viimati, suviti, mullu, kaua jne.

LinksEdit


Edit

Estonian English
käändsõnad
 • nimisõna
 • arvsõna
 • omadussõna
 • asesõna
declinable words; nominals
 • noun
 • numeral, number
 • adjective
 • pronoun
pöördsõnad
 • tegusõna
conjugable word
 • verb
muutumatud sõnad
 • hüüdsõna
 • sidesõna
 • kaassõna
  • eessõna
  • tagasõna
 • määrsõna
unchanging words
 • interjection
 • conjunction
 • adposition
  • preposition
  • postposition
 • adverb
Estonian English
keeleteadus / lingvistika linguistics
astmevaheldus
 • vältevaheldus
 • laadivaheldus
consonant gradation
 • quantitative gradation / length gradation
 • qualitative gradation
välde
 • esimene välde / lühike
 • teine välde / pikk
 • kolmas välde / ülipikk
degree of quantity (grade, gradation (?))
 • first degree of quantity / short
 • second degree of quantity / long
 • third degree of quantity / superlong
arv
 • ainsus
 • mitmus
number
 • singular
 • plural
Estonian English
kõneviis
 • kindel
 • tingiv
 • käskiv
 • kaudne
mood
 • indicative
 • conditional
 • imperative
 • quotative
aeg
 • olevik
 • lihtminevik
 • täisminevik
 • enneminevik
tense
 • present
 • past
 • past perfect
 • pluperfect
tegumood
 • isikuline
 • umbisikuline
voice
 • active
 • passive
käändeline vorm
 • tegevusnimi / infinitiiv
 • kesksõna
nominal form
 • infinitive
 • (participle?)


HilarityEdit