Vietnamese edit

Alternative forms edit

Etymology edit

From French kilometre, with phono-semantic matching from cây (kilometre).

Pronunciation edit

Noun edit

cây-lô-mét

 1. (obsolete) kilometre, kilometer
  • 1917, Phạm Quỳnh, “Việc nhớn thế-giới”, in Nam Phong tạp-chí, volume I:
   Quân Đức rút quân về đến 40 cây-lô-mét, nhờ đấy mà hơn 200 đô-thị cùng thôn-lạc nước Pháp đã phải chịu cường-quyền quần giã-man hơn hai năm giời, bây giờ mới được giải-thoát.
   German troops withdrew more than 40 kilometres, thanks to that, more than 200 cities and villages in France had been liberated after having to endure the great oppression from a great power for two long years.
  • 1937, Ngô Tất Tố, chapter XXVI, in Tắt đèn:
   - Nhà bác có xa lắm không?
   - Cũng không xa lắm. Từ đây về đến làng cháu chỉ có tám cây lô mếch.
   - Is your home far here?
   - It's not that far. My village is only 8 kilometres from here.