fössta tossdan i mass

Swedish

edit
 
Swedish Wikipedia has an article on:
Wikipedia sv
 
A Princess cake with the text fössta tossdan i mass.

Etymology

edit

Compound of fössta +‎ tossda +‎ i +‎ mass, freely translated into the fi'st Thu'sday in Ma'ch [the first Thursday in March]. Based on the silent rhotic consonants that is common in Småland dialects. Coined by Jonas Svenningson 25 February 2010.

Noun

edit

fössta tossdan i mass c

 1. (humorous, Småland dialect) Pronunciation spelling of första torsdagen i mars.
  • 2016 March 3, Peter Magnusson, “”Fössta tossdan i mass” – högtid som få känner till ["The fi'st Thu'sday in Ma'ch" - a holiday that few know about]”, in SVT Nyheter Småland[1]:
   Vissa smålänningar firar den den ”fössta tossdan i mass” med ”massipantåta”. [] Fössta tossdan i mass” – kan vara den nya småländska nationaldagen. Vi undersökte hur dagen firas. [] Folk beställer marsipantårta och då ska det ska glasyren vara skriven med den småländska stavningen – Fössta tossdan i mass, berättar Susanne Broqvist, konditor. [] Gun Björklund föddes i Göteborg men har bott i Småland i många år. Hon gick på café i dag men hade ingen aning om varför den här dagen är speciell. "Fössta tåtan i mass [sic] är det ju i dag", säger hon om dagen.
   Some Smålanders celebrate the "the fi'st Thu'sday in Ma'ch" with "ma'sipan cake". [] "The Fi'st Thu'sday in Ma'ch" - may be the new Småland national day. We investigated how the day is celebrated. [] People order marzipan cake and then the icing should be written with the Småland spelling - Fi'st Thu'sday in Ma'ch, says Susanne Broqvist, pastry chef. [] Gun Björklund was born in Gothenburg but has lived in Småland for many years. She went to a café today but had no idea why this day is special. "The fi'st Tussday in Ma'ch [sic] is today," she says of the day.
  • 2018 March 1, Benjamin Ekroth, “Fössta tossdan i mass – så firas Smålands nationaldag [First Thursday in March - how Småland's national day is celebrated]”, in Aftonbladet[2]:
   Fössta tossdan i mass – så firas Smålands nationaldag [] Så icke i Småland. Där blir ”första torsdagen i mars” till ”fössta tossdan i mass”. Och det firas med ”massipantåta”.
   Fi'st Thu'sday in Ma'ch - this is how Småland's national day is celebrated [] But not in Småland. There "the first Thursday in March" becomes "the fi'st Thu'sday in Ma'ch". And it is celebrated with "ma'sipan cake".
  • 3 March 2022, Maud Holmberg Klyft, “Så föddes Fössta tossdan i Mass [This is how the fi'st Thu'sday in Ma'ch was born]”, in Allas[3]:
   Under rådande mörker i världen behövs små ljusglimtar som Fössta tossdan i Mass, Smålands och den gröna marsipantårtans dag. [] Vissa dagar visste vi inte att vi saknat förrän de verkligen är här. Som Fössta tossdan i mass! [] Det är bara 12 år sedan Jonas Svenningson och hans syster drog igång Facebook-sidan med namnet Fössta Tossdan i Mass.
   During the prevailing darkness in the world, small flashes of light are needed, such as the Fi'st Thu'sday in Ma'ch, Småland's and the green marzipan cake's day. [] Some days we did not know we were missing until they are really here. Like the Fi'st Thu'sday in Ma'ch! [] It is only 12 years since Jonas Svenningson and his sister started the Facebook page with the name the Fi'st Thu'sday in Ma'ch.

See also

edit