Open main menu

FinnishEdit

EtymologyEdit

hätääntyä +‎ -ttää

VerbEdit

hätäännyttää

  1. (transitive) to alarm (to fill with anxiety in regard to threatening evil; to excite with sudden fear)

ConjugationEdit

Inflection of hätäännyttää (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. hätäännytän en hätäännytä 1st sing. olen hätäännyttänyt en ole hätäännyttänyt
2nd sing. hätäännytät et hätäännytä 2nd sing. olet hätäännyttänyt et ole hätäännyttänyt
3rd sing. hätäännyttää ei hätäännytä 3rd sing. on hätäännyttänyt ei ole hätäännyttänyt
1st plur. hätäännytämme emme hätäännytä 1st plur. olemme hätäännyttäneet emme ole hätäännyttäneet
2nd plur. hätäännytätte ette hätäännytä 2nd plur. olette hätäännyttäneet ette ole hätäännyttäneet
3rd plur. hätäännyttävät eivät hätäännytä 3rd plur. ovat hätäännyttäneet eivät ole hätäännyttäneet
passive hätäännytetään ei hätäännytetä passive on hätäännytetty ei ole hätäännytetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. hätäännytin en hätäännyttänyt 1st sing. olin hätäännyttänyt en ollut hätäännyttänyt
2nd sing. hätäännytit et hätäännyttänyt 2nd sing. olit hätäännyttänyt et ollut hätäännyttänyt
3rd sing. hätäännytti ei hätäännyttänyt 3rd sing. oli hätäännyttänyt ei ollut hätäännyttänyt
1st plur. hätäännytimme emme hätäännyttäneet 1st plur. olimme hätäännyttäneet emme olleet hätäännyttäneet
2nd plur. hätäännytitte ette hätäännyttäneet 2nd plur. olitte hätäännyttäneet ette olleet hätäännyttäneet
3rd plur. hätäännyttivät eivät hätäännyttäneet 3rd plur. olivat hätäännyttäneet eivät olleet hätäännyttäneet
passive hätäännytettiin ei hätäännytetty passive oli hätäännytetty ei ollut hätäännytetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. hätäännyttäisin en hätäännyttäisi 1st sing. olisin hätäännyttänyt en olisi hätäännyttänyt
2nd sing. hätäännyttäisit et hätäännyttäisi 2nd sing. olisit hätäännyttänyt et olisi hätäännyttänyt
3rd sing. hätäännyttäisi ei hätäännyttäisi 3rd sing. olisi hätäännyttänyt ei olisi hätäännyttänyt
1st plur. hätäännyttäisimme emme hätäännyttäisi 1st plur. olisimme hätäännyttäneet emme olisi hätäännyttäneet
2nd plur. hätäännyttäisitte ette hätäännyttäisi 2nd plur. olisitte hätäännyttäneet ette olisi hätäännyttäneet
3rd plur. hätäännyttäisivät eivät hätäännyttäisi 3rd plur. olisivat hätäännyttäneet eivät olisi hätäännyttäneet
passive hätäännytettäisiin ei hätäännytettäisi passive olisi hätäännytetty ei olisi hätäännytetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. hätäännytä älä hätäännytä 2nd sing. ole hätäännyttänyt älä ole hätäännyttänyt
3rd sing. hätäännyttäköön älköön hätäännyttäkö 3rd sing. olkoon hätäännyttänyt älköön olko hätäännyttänyt
1st plur. hätäännyttäkäämme älkäämme hätäännyttäkö 1st plur. olkaamme hätäännyttäneet älkäämme olko hätäännyttäneet
2nd plur. hätäännyttäkää älkää hätäännyttäkö 2nd plur. olkaa hätäännyttäneet älkää olko hätäännyttäneet
3rd plur. hätäännyttäkööt älkööt hätäännyttäkö 3rd plur. olkoot hätäännyttäneet älkööt olko hätäännyttäneet
passive hätäännytettäköön älköön hätäännytettäkö passive olkoon hätäännytetty älköön olko hätäännytetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. hätäännyttänen en hätäännyttäne 1st sing. lienen hätäännyttänyt en liene hätäännyttänyt
2nd sing. hätäännyttänet et hätäännyttäne 2nd sing. lienet hätäännyttänyt et liene hätäännyttänyt
3rd sing. hätäännyttänee ei hätäännyttäne 3rd sing. lienee hätäännyttänyt ei liene hätäännyttänyt
1st plur. hätäännyttänemme emme hätäännyttäne 1st plur. lienemme hätäännyttäneet emme liene hätäännyttäneet
2nd plur. hätäännyttänette ette hätäännyttäne 2nd plur. lienette hätäännyttäneet ette liene hätäännyttäneet
3rd plur. hätäännyttänevät eivät hätäännyttäne 3rd plur. lienevät hätäännyttäneet eivät liene hätäännyttäneet
passive hätäännytettäneen ei hätäännytettäne passive lienee hätäännytetty ei liene hätäännytetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st hätäännyttää present hätäännyttävä hätäännytettävä
long 1st2 hätäännyttääkseen past hätäännyttänyt hätäännytetty
2nd inessive1 hätäännyttäessä hätäännytettäessä agent1, 3 hätäännyttämä
instructive hätäännyttäen negative hätäännyttämätön
3rd inessive hätäännyttämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative hätäännyttämästä
illative hätäännyttämään
adessive hätäännyttämällä
abessive hätäännyttämättä
instructive hätäännyttämän hätäännytettämän
4th nominative hätäännyttäminen
partitive hätäännyttämistä
5th2 hätäännyttämäisillään