West Frisian edit

Etymology edit

From hiel +‎ al, calque of Dutch heelal.

Pronunciation edit

Noun edit

hielal n (no plural)

  1. universe
    Ta dyn heapke wiisheit hat it west / Dat God Almachtich 't great heelal formearde?To your great wisdom has it been / That God Almighty formed the great universe?

Further reading edit

  • hielal”, in Wurdboek fan de Fryske taal (in Dutch), 2011