Czech edit

Pronunciation edit

Noun edit

kompromis m inan

 1. compromise

Declension edit

Derived terms edit

Related terms edit

Further reading edit

 • kompromis in Příruční slovník jazyka českého, 1935–1957
 • kompromis in Slovník spisovného jazyka českého, 1960–1971, 1989
 • kompromis in Internetová jazyková příručka

Danish edit

Etymology edit

Borrowed from French compromis, from Latin compromissum.

Noun edit

kompromis n (singular definite kompromiset, plural indefinite kompromiser)

 1. compromise
  • 1989, Henrik Larsen, Klassisk regulering: dansk monopolregulering 1978-1988:
   Kompromisserne mellem de regulerede og de ikke-regulerede skabes ikke på åben markedsplads.
   The compromises between the regulated and the non-regulated are not made on the open marketplace.
  • 2016, Tage Skou-Hansen, Den hårde frugt, Gyldendal A/S, →ISBN:
   Men ingenting havde fået konsekvenser. Parentesen sluttede bare og udviklingen gik videre. Fornuften og kompromisserne kom igen.
   But nothing had had any consequences. The parenthesis simply ended, and development continued. Reason and compromises returned.
  • 2016, Anne Marie Løn, Veras vrede, Lindhardt og Ringhof, →ISBN:
   Om forventningerne, kampene, ydmygelserne, nederlagene – om kompromisserne, både dem systemet fordrede og dem, hun selv havde føjet til.
   About the expectations, the battles, the humiliations, the defeats - and about the compromises, both those which the system demanded and those she had added herself.
  • 2012, Jacob Alsted, Ledelse og medarbejdere, Samfundslitteratur, →ISBN, page 117:
   Freud mente, at egoets rolle i individet er at skabe kompromiser mellem individets egne, indre behov og omverdenens krav, hvilket formuleres som, at egoet skaber kompromiser mellem idet og superegoet.
   Freud believed that the role of the ego within the individual is to make compromises between the individual's own, inner needs and those of the surrounding world, which is formulated as the ego making compromises between the id and the superego.
  • 2009, Martin Marcussen, Karsten Ronit, Globaliseringens udfordringer: politiske og administrative processer under pres, Hans Reitzels Forlag, →ISBN, page 120:
   Og arbejdsmarkedsmodeller - som den danske - er historisk udviklet inden for en nationalstatslig ramme og med udgangspunkt i de interessekonstellationer og kompromiser, som nationalstaten tilvejebragte.
   And models of the labour market - such as the Danish one - have, historically, developed within the framework of a nation-state and having, as starting points, the constellations of interest and compromises that the nation-state gave rise to.
  • 2016, Hugo Gaarden, Humphrey Lau, Slå den røde dronning: En personlig fortælling om at lede danske virksomheder i Kina, Gyldendal A/S, →ISBN:
   Personligt mener jeg, at kompromiser som beslutningsgrundlag er noget hø.
   Personally, I feel that compromises as foundation of decision-making is bullshit.
  • 1972, Willy-August Linnemann, Sønderjyllands fremtid:
   Fordi dramaets værste fjende er kompromisset, og København efterhånden er kompromissets højborg.
   Because the worst enemy of drama is compromise, and Copenhagen has, by degrees, become the stronghold of compromise.
  • 1969, Martin Andersen Nexø, Breve:
   Jeg har aldrig fattet Kompromissets Aand - hvo som ikke er helt med, er imod.
   I have never understood the spirit of compromise - whoever is not entirely with, is against.
  • 2011, Nikolaj Bøgh, Brødrene Møller - Historien om et konservativt dynasti, Lindhardt og Ringhof, →ISBN:
   Men som forbillede for et politisk parti i et land, hvor det stort set altid er kompromissets kunst og de små sejre, der giver indflydelsen, kan han være ganske problematisk.
   But as idol of a political party in a country, where it is almost always the art of compromise and the small victories, that give influence, he can be quite problematic.
  • 1946, Emil Frederiksen, Gads danske magasin:
   Kompromissets Kerne var, at Sydslesvigerne selv fører deres Synspunkter og Ønsker frem saavel i London som i Berlin (overfor Besættelsesmagternes Kontrolkommission), medens Danmark sender sit eget Memorandum til London.
   The core of the compromise was that the South-Schleswigers present their views and wishes in London and in Berlin (before the control commission of the occupying forces), whereas Denmark sends its own memorandum to London.

Declension edit

Related terms edit

References edit

Polish edit

 
Polish Wikipedia has an article on:
Wikipedia pl

Etymology edit

Borrowed from Latin comprōmissum.

Pronunciation edit

 • IPA(key): /kɔmˈprɔ.mis/
 • (file)
 • Rhymes: -ɔmis
 • Syllabification: kom‧pro‧mis

Noun edit

kompromis m inan

 1. compromise (settlement of differences by arbitration or by consent reached by mutual concessions)

Declension edit

Derived terms edit

adjective
adverb
noun

Further reading edit

 • kompromis in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • kompromis in Polish dictionaries at PWN

Serbo-Croatian edit

Etymology edit

Borrowed from German Kompromiss, from Latin comprōmissum.

Pronunciation edit

 • IPA(key): /komprǒmis/
 • Hyphenation: kom‧pro‧mis

Noun edit

kompròmis m (Cyrillic spelling компро̀мис)

 1. compromise (settlement of differences by arbitration or by consent reached by mutual concessions)

Declension edit

References edit