English edit

Etymology edit

myth +‎ -onym

Noun edit

mythonym (plural mythonyms)

  1. An eponym originating in mythology.