pönkittää

FinnishEdit

VerbEdit

pönkittää

  1. to prop up, shore up
    He pönkittivät särkynyttä aitaa myrskyjen välillä.
    They shored up the damaged fence between the storms .
    Hän tarvitsi jotakin rohkeaa ja dramaattista pönkittääkseen horjuvaa ehdokkuuttaan.
    He needed something bold and dramatic to shore up his failing candidacy.

ConjugationEdit

Inflection of pönkittää (Kotus type 53/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pönkitän en pönkitä 1st sing. olen pönkittänyt en ole pönkittänyt
2nd sing. pönkität et pönkitä 2nd sing. olet pönkittänyt et ole pönkittänyt
3rd sing. pönkittää ei pönkitä 3rd sing. on pönkittänyt ei ole pönkittänyt
1st plur. pönkitämme emme pönkitä 1st plur. olemme pönkittäneet emme ole pönkittäneet
2nd plur. pönkitätte ette pönkitä 2nd plur. olette pönkittäneet ette ole pönkittäneet
3rd plur. pönkittävät eivät pönkitä 3rd plur. ovat pönkittäneet eivät ole pönkittäneet
passive pönkitetään ei pönkitetä passive on pönkitetty ei ole pönkitetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pönkitin en pönkittänyt 1st sing. olin pönkittänyt en ollut pönkittänyt
2nd sing. pönkitit et pönkittänyt 2nd sing. olit pönkittänyt et ollut pönkittänyt
3rd sing. pönkitti ei pönkittänyt 3rd sing. oli pönkittänyt ei ollut pönkittänyt
1st plur. pönkitimme emme pönkittäneet 1st plur. olimme pönkittäneet emme olleet pönkittäneet
2nd plur. pönkititte ette pönkittäneet 2nd plur. olitte pönkittäneet ette olleet pönkittäneet
3rd plur. pönkittivät eivät pönkittäneet 3rd plur. olivat pönkittäneet eivät olleet pönkittäneet
passive pönkitettiin ei pönkitetty passive oli pönkitetty ei ollut pönkitetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pönkittäisin en pönkittäisi 1st sing. olisin pönkittänyt en olisi pönkittänyt
2nd sing. pönkittäisit et pönkittäisi 2nd sing. olisit pönkittänyt et olisi pönkittänyt
3rd sing. pönkittäisi ei pönkittäisi 3rd sing. olisi pönkittänyt ei olisi pönkittänyt
1st plur. pönkittäisimme emme pönkittäisi 1st plur. olisimme pönkittäneet emme olisi pönkittäneet
2nd plur. pönkittäisitte ette pönkittäisi 2nd plur. olisitte pönkittäneet ette olisi pönkittäneet
3rd plur. pönkittäisivät eivät pönkittäisi 3rd plur. olisivat pönkittäneet eivät olisi pönkittäneet
passive pönkitettäisiin ei pönkitettäisi passive olisi pönkitetty ei olisi pönkitetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. pönkitä älä pönkitä 2nd sing. ole pönkittänyt älä ole pönkittänyt
3rd sing. pönkittäköön älköön pönkittäkö 3rd sing. olkoon pönkittänyt älköön olko pönkittänyt
1st plur. pönkittäkäämme älkäämme pönkittäkö 1st plur. olkaamme pönkittäneet älkäämme olko pönkittäneet
2nd plur. pönkittäkää älkää pönkittäkö 2nd plur. olkaa pönkittäneet älkää olko pönkittäneet
3rd plur. pönkittäkööt älkööt pönkittäkö 3rd plur. olkoot pönkittäneet älkööt olko pönkittäneet
passive pönkitettäköön älköön pönkitettäkö passive olkoon pönkitetty älköön olko pönkitetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. pönkittänen en pönkittäne 1st sing. lienen pönkittänyt en liene pönkittänyt
2nd sing. pönkittänet et pönkittäne 2nd sing. lienet pönkittänyt et liene pönkittänyt
3rd sing. pönkittänee ei pönkittäne 3rd sing. lienee pönkittänyt ei liene pönkittänyt
1st plur. pönkittänemme emme pönkittäne 1st plur. lienemme pönkittäneet emme liene pönkittäneet
2nd plur. pönkittänette ette pönkittäne 2nd plur. lienette pönkittäneet ette liene pönkittäneet
3rd plur. pönkittänevät eivät pönkittäne 3rd plur. lienevät pönkittäneet eivät liene pönkittäneet
passive pönkitettäneen ei pönkitettäne passive lienee pönkitetty ei liene pönkitetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st pönkittää present pönkittävä pönkitettävä
long 1st2 pönkittääkseen past pönkittänyt pönkitetty
2nd inessive1 pönkittäessä pönkitettäessä agent1, 3 pönkittämä
instructive pönkittäen negative pönkittämätön
3rd inessive pönkittämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative pönkittämästä
illative pönkittämään
adessive pönkittämällä
abessive pönkittämättä
instructive pönkittämän pönkitettämän
4th nominative pönkittäminen
partitive pönkittämistä
5th2 pönkittämäisillään

SynonymsEdit

Related termsEdit