Vietnamese edit

Pronunciation edit

Verb edit

thiệt mạng

  1. (intransitive) to die unjustly or unnecessarily
    Vụ tai nạn làm nhiều người thiệt mạng.
    The disaster left many dead.
    Cuộc chiến tranh làm thiệt mạng hàng nghìn dân lành.
    The war killed thousands of civilians.

Derived terms edit

Related terms edit

References edit