Welsh Edit

Welsh numbers (edit)
300
[a], [b], [c] ←  20 [a], [b] ←  29 30 31  → [a], [b] 40  → [a], [b], [c]
3[a], [b]
    Cardinal (decimal): tri deg, (optionally before a nasal or vowel) tri deng
    Cardinal (vigesimal): deg ar hugain
    Ordinal: degfed ar hugain
    Ordinal abbreviation: 30ain

Numeral Edit

tri deng

  1. (cardinal number, decimal) Alternative form of tri deg (thirty)
    • Yr oedd Tywyn ei hunan yn fwy na chilomedr o’r môr yr adeg hynny. Codwyd y Promenâd Fictoraidd yn 1889 ac eto, amwynder oedd hyn yn hytrach na wal y môr ac mae’n debygol na chyrhaeddodd y môr y wal o gwbl yn ystod y tri deng mlynedd canlynol.[1]
      Tywyn itself was more than a kilometre from the sea at that time. The Victorian Promenade was built in 1889 and again, this was an amenity rather than the wall of the sea and it is likely that the sea did not reach the wall at all during the following thirty years.

Usage notes Edit

The conditions for use are as for deng, except that they are optional. Triggers nasal mutation of b and d.[2]

Mutation Edit

Welsh mutation
radical soft nasal aspirate
tri deng dri deng nhri deng thri deng
Note: Some of these forms may be hypothetical. Not every possible mutated form of every word actually occurs.

References Edit

  1. ^ https://busnes.senedd.cymru/Data/Pwyllgor%20Rhanbarth%20y%20Canolbarth%20-%20Y%20Cynulliad%20Cyntaf/20020517/Agenda/Mid%2003-02%20p4w.pdf
  2. ^ Thorne, David A. (1993) A Comprehensive Welsh Grammar (Reference Grammars), Oxford and Cambridge, MA: Blackwell, →ISBN, § 202 n. 2, page 147