valvoa yötä myöten

FinnishEdit

VerbEdit

valvoa yötä myöten

  1. (idiomatic) To burn the midnight oil, pull an all-nighter.

ConjugationEdit

Inflection of valvoa yötä myöten (Kotus type 52/sanoa, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. valvon yötä myöten en valvo yötä myöten 1st sing. olen valvonut yötä myöten en ole valvonut yötä myöten
2nd sing. valvot yötä myöten et valvo yötä myöten 2nd sing. olet valvonut yötä myöten et ole valvonut yötä myöten
3rd sing. valvoo yötä myöten ei valvo yötä myöten 3rd sing. on valvonut yötä myöten ei ole valvonut yötä myöten
1st plur. valvomme yötä myöten emme valvo yötä myöten 1st plur. olemme valvoneet yötä myöten emme ole valvoneet yötä myöten
2nd plur. valvotte yötä myöten ette valvo yötä myöten 2nd plur. olette valvoneet yötä myöten ette ole valvoneet yötä myöten
3rd plur. valvovat yötä myöten eivät valvo yötä myöten 3rd plur. ovat valvoneet yötä myöten eivät ole valvoneet yötä myöten
passive valvotaan yötä myöten ei valvota yötä myöten passive on valvottu yötä myöten ei ole valvottu yötä myöten
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. valvoin yötä myöten en valvonut yötä myöten 1st sing. olin valvonut yötä myöten en ollut valvonut yötä myöten
2nd sing. valvoit yötä myöten et valvonut yötä myöten 2nd sing. olit valvonut yötä myöten et ollut valvonut yötä myöten
3rd sing. valvoi yötä myöten ei valvonut yötä myöten 3rd sing. oli valvonut yötä myöten ei ollut valvonut yötä myöten
1st plur. valvoimme yötä myöten emme valvoneet yötä myöten 1st plur. olimme valvoneet yötä myöten emme olleet valvoneet yötä myöten
2nd plur. valvoitte yötä myöten ette valvoneet yötä myöten 2nd plur. olitte valvoneet yötä myöten ette olleet valvoneet yötä myöten
3rd plur. valvoivat yötä myöten eivät valvoneet yötä myöten 3rd plur. olivat valvoneet yötä myöten eivät olleet valvoneet yötä myöten
passive valvottiin yötä myöten ei valvottu yötä myöten passive oli valvottu yötä myöten ei ollut valvottu yötä myöten
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. valvoisin yötä myöten en valvoisi yötä myöten 1st sing. olisin valvonut yötä myöten en olisi valvonut yötä myöten
2nd sing. valvoisit yötä myöten et valvoisi yötä myöten 2nd sing. olisit valvonut yötä myöten et olisi valvonut yötä myöten
3rd sing. valvoisi yötä myöten ei valvoisi yötä myöten 3rd sing. olisi valvonut yötä myöten ei olisi valvonut yötä myöten
1st plur. valvoisimme yötä myöten emme valvoisi yötä myöten 1st plur. olisimme valvoneet yötä myöten emme olisi valvoneet yötä myöten
2nd plur. valvoisitte yötä myöten ette valvoisi yötä myöten 2nd plur. olisitte valvoneet yötä myöten ette olisi valvoneet yötä myöten
3rd plur. valvoisivat yötä myöten eivät valvoisi yötä myöten 3rd plur. olisivat valvoneet yötä myöten eivät olisi valvoneet yötä myöten
passive valvottaisiin yötä myöten ei valvottaisi yötä myöten passive olisi valvottu yötä myöten ei olisi valvottu yötä myöten
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. valvo yötä myöten älä valvo yötä myöten 2nd sing. ole valvonut yötä myöten älä ole valvonut yötä myöten
3rd sing. valvokoon yötä myöten älköön valvoko yötä myöten 3rd sing. olkoon valvonut yötä myöten älköön olko valvonut yötä myöten
1st plur. valvokaamme yötä myöten älkäämme valvoko yötä myöten 1st plur. olkaamme valvoneet yötä myöten älkäämme olko valvoneet yötä myöten
2nd plur. valvokaa yötä myöten älkää valvoko yötä myöten 2nd plur. olkaa valvoneet yötä myöten älkää olko valvoneet yötä myöten
3rd plur. valvokoot yötä myöten älkööt valvoko yötä myöten 3rd plur. olkoot valvoneet yötä myöten älkööt olko valvoneet yötä myöten
passive valvottakoon yötä myöten älköön valvottako yötä myöten passive olkoon valvottu yötä myöten älköön olko valvottu yötä myöten
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. valvonen yötä myöten en valvone yötä myöten 1st sing. lienen valvonut yötä myöten en liene valvonut yötä myöten
2nd sing. valvonet yötä myöten et valvone yötä myöten 2nd sing. lienet valvonut yötä myöten et liene valvonut yötä myöten
3rd sing. valvonee yötä myöten ei valvone yötä myöten 3rd sing. lienee valvonut yötä myöten ei liene valvonut yötä myöten
1st plur. valvonemme yötä myöten emme valvone yötä myöten 1st plur. lienemme valvoneet yötä myöten emme liene valvoneet yötä myöten
2nd plur. valvonette yötä myöten ette valvone yötä myöten 2nd plur. lienette valvoneet yötä myöten ette liene valvoneet yötä myöten
3rd plur. valvonevat yötä myöten eivät valvone yötä myöten 3rd plur. lienevät valvoneet yötä myöten eivät liene valvoneet yötä myöten
passive valvottaneen yötä myöten ei valvottane yötä myöten passive lienee valvottu yötä myöten ei liene valvottu yötä myöten
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st valvoa yötä myöten present yötä myöten valvova yötä myöten valvottava
long 1st2 valvoakseen yötä myöten past yötä myöten valvonut yötä myöten valvottu
2nd inessive1 valvoessa yötä myöten valvottaessa yötä myöten agent1, 3 yötä myöten valvoma
instructive valvoen yötä myöten negative yötä myöten valvomaton
3rd inessive valvomassa yötä myöten 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative valvomasta yötä myöten
illative valvomaan yötä myöten
adessive valvomalla yötä myöten
abessive valvomatta yötä myöten
instructive valvoman yötä myöten valvottaman yötä myöten
4th nominative valvominen yötä myöten
partitive valvomista yötä myöten
5th2 valvomaisillaan yötä myöten