ǃXóõ

edit

Noun

edit

ǂʻán (tone II, class 1, plural ǂʻána-tê)

 1. thought, being (alienable or inalienable)
  Èh ń ǂʻābi ǂʻán.
  He has thought, i.e. He is clever.
  Sòo `a̰a t'ã ǀʻâa ǀîi kà kùma k`ã èh ǀè ǂqhûe èh ǁqhôʻã èh ǀì ǂʻán èh à ń sâa.
  The spirit, breath and thought of a shaman who is in trance have gone.
 2. want, wish

Usage notes

edit

The plural is a member of Noun Class 4.

Verb

edit

ǂʻán

 1. (+ sV) to think, to guess
 2. (+ sV) to want, to wish
  n̄ ń ǁqhúa bà ǂʻán sān sâa tê.
  I do not want/wish to go.
 3. (+ sV) to remember
 4. (transitive + kV) to think about
  Èh ń ǃāhʻu bà ǂʻán kē tâa.
  He thinks about the person in this way.

References

edit
 • Traill, Anthony (1994) Rainer Voßen, editor, A ǃXóõ Dictionary (Quellen zur Khoisan-Forschung/Research in Khoisan Studies; 9), Köln/Cologne: Rüdiger Köppe Verlag, →ISBN