ειδωλολάτρες

Greek

edit

Noun

edit
The template Template:el-noun-form does not use the parameter(s):
2=eidololátres
Please see Module:checkparams for help with this warning.

ειδωλολάτρες (eidololátresm

  1. Nominative plural form of ειδωλολάτρης (eidololátris).
  2. Accusative plural form of ειδωλολάτρης (eidololátris).
  3. Vocative plural form of ειδωλολάτρης (eidololátris).