τοῖς

See also: toi5, tois, and τοις

Ancient GreekEdit

PronunciationEdit

 

ArticleEdit

τοῖς (toîs)

 1. masculine/neuter dative plural of (ho)

ParticleEdit

τοῖς (toîs) (discourse particle)

 1. (repeated) (often combined with μὲν (mèn) or δὲ (), contrasting two clauses): for some... for others
  τοῖς μὲν τῶν Αἰγυπτῐ́ων ἱεροί εἰσιν οἱ κροκόδιλοι, τοῖς δ᾿ οὔ
  toîs mèn tôn Aiguptíōn hieroí eisin hoi krokódiloi, toîs d᾿ oú
  For some of the Egyptians crocodiles are holy, for others (they are) not.
  τοῖς μὲν δούλοις ἀνάγκη εἰσί νόμος , τοῖς δὲ ἐλευθέροις ἀνθρώποις νόμος εἰσίν ἀνάγκη
  toîs mèn doúlois hē anánkē eisí nómos , toîs dè eleuthérois anthrṓpois ho nómos eisín anánkē
  For slaves force is law, wherease for the free men law is force.