ఉపాధ్యాయుడు

TeluguEdit

Alternative formsEdit

ఉపాధ్యాయుఁడు(upādhyāyuṅḍu)

NounEdit

ఉపాధ్యాయుడు (upādhyāyuḍu) (plural ఉపాధ్యాయులు(upādhyāyulu))

  1. A teacher.