తిణ్ణి

Old Telugu edit

Etymology edit

Borrowed from Prakrit 𑀢𑀺𑀁𑀦𑀺 (tiṃni).

Pronunciation edit

Numeral edit

తిణ్ణి (tiṇṇi)[1]

  1. three
    Synonym: తింణి (tiṇṇi)

Adjective edit

తిణ్ణి (tiṇṇi)

  1. third
    Synonyms: మూడో (mūḍō), మూడవ (mūḍava)

References edit

  1. ^ Budaraju Radhakrishna (1971), “తిణ్ణి”, in Early Telugu Inscriptions (up to 1100 A.D.) with Texts, Glossary & Brief Linguistic History., Kalabhavan, Saifabad, Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi, page 334.