నీలము

TeluguEdit

నీలము

Alternative formsEdit

NounEdit

నీలము ‎(nīlamu)

  1. blue
  2. sapphire
  3. indigo plant

AdjectiveEdit

నీలము ‎(nīlamu)

  1. blue

See alsoEdit

Colors in Telugu · రంగులు ‎(raṃgulu) (layout · text)
     ఎరుపు ‎(erupu),
అరుణము ‎(aruṇamu),
తామ్రము ‎(tāmramu)
     పింగళము ‎(piṃgaḷamu)      పసుపు ‎(pasupu)      ఆకుపచ్చ ‎(ākupacca),
హరితము ‎(haritamu)
     ?      నీలము ‎(nīlamu)      ?
     గులాబి ‎(gulābi)      నారింజ ‎(nāriṃja)      ?      ?      ?      ?      ?
     ధూమ్రము ‎(dhūmramu)      ?      నలుపు ‎(nalupu)      బూడిద ‎(būḍida)      తెలుపు ‎(telupu),
ధవళము ‎(dhavaḷamu),
తెల్ల ‎(tella),
హరిణము ‎(hariṇamu)
Read in another language