పట్టంచు

Telugu edit

Etymology edit

పట్టు (paṭṭu) +‎ అంచు (añcu)

Noun edit

పట్టంచు (paṭṭañcu? (plural పట్టంచులు)

  1. A silk border.

References edit