විශාල

SinhaleseEdit

AdjectiveEdit

විශාල (viśāla)

  1. big