ពួកគាត់

KhmerEdit

EtymologyEdit

ពួក (puək) +‎ គាត់ (kŏət)

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic ពួកគាត់
buakgāt´
WT romanisation puək kŏət
(standard) IPA(key) /puəʔ ˈkŏət/

PronounEdit

ពួកគាត់ (puək kŏət)

  1. they, them
  2. his/her group